این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: کمیته دانشجوییعارفه پاکدین بیدختی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
کیمیا حاتمی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
نرگس شاهبازی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
رزا شجاعی، دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های قدرت، دانشگاه صنعتی شاهرود

ریحانه نقی ئی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
امیرمسعود نوکی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی مرادی برون، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
متین گلپایگانی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد تجعفری ، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا علی‌زاده ، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرودفایل های مورد نیاز

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
  
۱ بهمن ۱۴۰۱

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰

۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال نسخه نهایی مقالات:

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت برای ارسال فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ها:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری کارگاه ها:
۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 ۵ اسفند ۱۴۰۱

زمان برگزاری کارگاه ها:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

شبکه اجتماعی

                               
         icredg2023           

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)