این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: کارگاه های آموزشی


 

ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
اول ICREDG_W_01 ۲۴ اسفند ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰

      عنوان:                                                                                                                                                           
Introduction to modern wind turbines
 
 

ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
دوم ICREDG_W_02 ۲۴ اسفند ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰

      عنوان:                                                                                                                                                           
ضرورت ارتقاء سطح رؤیت‌پذیری شبکه‌های توزیع برق:

فرصت‌ها، چالش‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقاتی آینده 
 
 

ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
سوم ICREDG_W_03 ۲۵ اسفند ۱۰:۳۰-۱۲
     
      عنوان:

 
عدم قطعیت های همبسته در سیستم های انرژی: مدل سازی و پیش بینی
 
 

ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
چهارم ICREDG_W_04 ۲۵ اسفند ۱۰:۳۰-۱۲

      عنوان:                                                                                                                                                           
تنظیمات و پیکربندی و تست رله های حفاظتی برای منابع تولید پراکنده
 
 

ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
پنجم ICREDG_W_05 ۲۵ اسفند ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰
     
      عنوان:

 
Multiport DC/DC converters topology, control, and applications: A comparative review and analysis
 


ردیف
 

کد گارگاه
 

تاریخ
 

زمان برگزاری
 
ششم ICREDG_W_06 ۲۵ اسفند ۱۴:۳۰-۱۵:۳۰

      عنوان:                                                                                                                                                           
بازدید و عیب یابی از سامانه های خورشیدی متصل به شبکه
 فایل های مورد نیاز

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
  
۱ بهمن ۱۴۰۱

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰

۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال نسخه نهایی مقالات:

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت برای ارسال فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ها:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری کارگاه ها:
۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 ۵ اسفند ۱۴۰۱

زمان برگزاری کارگاه ها:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

شبکه اجتماعی

                               
         icredg2023           

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)