این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: اعضای کمیته علمی


 
 
نام و نام خانوادگی: Prof. Frede Blaabjerg Prof. Pierluigi Siano Prof. Fushuan Wen
دانشگاه/سازمان: Aalborg University University of Salerno  Zhejiang University
پست الکترونیکی: fbl@energy.aau.dk psiano@unisa.it fushuan.wen@gmail.com 
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: Prof. Mohamed BENBOUZID Prof. Mustafa Serdar GENC Prof. Badre Bossoufi
دانشگاه/سازمان: University of Brest Erciyes University Sidi Mohammed Ben Abdellah 
پست الکترونیکی: Mohamed.Benbouzid@univ-brest.fr musgenc@erciyes.edu.tr badre.bossoufi@usmba.ac.ma
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: Dr. Mostafa Rajabi Mashhadhi

Dr. Nasser Hosseinzadeh

Prof. Süheyla Yerel Kandemir
دانشگاه/سازمان: شرکت مدیریت برق خراسان     Deakin University Bilecik Seyh Edebali University
پست الکترونیکی: mrajabim@yahoo.com nasser.hosseinzadeh@deakin.edu.au Süheyla.yerel@bilecik.edu.tr
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: Prof. Mamdouh El Haj Assad Prof. Ravinder Kumar Dr. Ümit ÜNVER
دانشگاه/سازمان: University of Sharjah Punjab 144001, India University of Yalova
پست الکترونیکی: massad@sharjah.ac.ae rav.chauhan@yahoo.co.in mit.unver@yalova.edu.tr 
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: Prof. Mohammad Mehdi Rashidi Dr. Mohamed M. Awad Prof. Müslüm Arıcı
دانشگاه/سازمان: University of Electronic Science and Technology of China Mansoura University Kocaeli University
پست الکترونیکی: mm_rashidi@uestc.edu.cn m_m_awad@mans.edu.eg muslumarici@kocaeli.edu.tr
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: Prof. Lam Su Shiung Prof. Emin Açıkkalp دکتر محمدرضا اقا ابراهیمی
دانشگاه/سازمان: University Malaysia Terengganu Eskisehir Technical University دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: lam@umt.edu.my eacikkalp@eskisehir.edu.tr aghaebrahimi@birjand.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
   
نام و نام خانوادگی: Dr. Mehdi Savaghebi Prof. Arindam Ghosh  
دانشگاه/سازمان: Technical University of Denmark  Curtin University  
پست الکترونیکی: mehdi@dtu.dk arindam.ghosh@curtin.edu.au  
صفحه شخصی: نمایش نمایش  
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین تبار مرزبالی دکتر علی دستفان دکتر احمد دارابی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: m.hoseintabar@shahroodut.ac.ir dastfan@shahroodut.ac.ir darabi_ahmad@hotmail.com
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر دامچی دکتر مرتضی رحیمیان دکتر محمد حسین احمدی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: damchi@shahroodut.ac.ir morteza.rahimiyan@shahroodut.ac.ir mhosein.ahmadi@shahroodut.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر امیر حسن نیا دکتر مهدی بانژاد دکتر مجتبی شیوایی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: amir.hassannia@shahroodut.ac.ir m.banejad@shahroodut.ac.ir  drmshivaie@gmail.com
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید میثم سید برزگر دکتر محسن اصیلی

دکتر محمد ضامن

دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود
پست الکترونیکی: seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir    m.assili@shahroodut.ac.ir zamen@shahroodut.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سید علی سینا دکتر اسمعیل محمودی دکتر سیدهاشم اورعی میرزمانی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: a.sina@shahroodut.ac.ir esmahmoodi@shahroodut.ac.ir Oraee@sharif.ir
  نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محسن قاینی دکتر مجید علومی بیگی دکتر محسن پارسا مقدم
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سجاد دانشگاه فردوسی دانشگاه تربیت معلم
پست الکترونیکی: elecmohsen2002@yahoo.com m.oloomi@um.ac.ir parsa@modares.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمود فتوحی فیروز آباد دکتر گئورگ قره پتیان دکتر هاشم مرتضوی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه امیرکبیر شرکت تولید برق خراسان
پست الکترونیکی: fotuhi@sharif.edu grptian@aut.ac.ir ha.mortazavi@tpph.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل واحدی دکتر بهنام محمدی  دکتر رحمت الله هوشمند
دانشگاه/سازمان: دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تبریز دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: avahedi@iust.ac.ir mohammadi@ieee.org hooshmand_r@yahoo.com
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر امین حاجی زاده دکتر حسن بیورانی دکتر سید مسعود برکاتی
دانشگاه/سازمان:  Aalborg University دانشگاه کردستان دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: aha@energy.aau.dk h.bevrani@gmail.com smbaraka@ece.usb.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       
 
نام و نام خانوادگی: دکتر آلفرد باغرامیان دکتر ابراهیم بابایی دکتر حبیب رجبی مشهدی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه گیلان دانشگاه تبریز دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: alfred@guilan.ac.ir e-babaei@tabriz.ac.ir h-mashhadi@um.ac.ir
صفحه شخصی: نمایش نمایش نمایش
       فایل های مورد نیاز

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
  
۱ بهمن ۱۴۰۱

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰

۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال نسخه نهایی مقالات:

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت برای ارسال فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ها:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری کارگاه ها:
۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 ۵ اسفند ۱۴۰۱

زمان برگزاری کارگاه ها:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

شبکه اجتماعی

                               
         icredg2023           

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)