:: زمانبندی و تالارهای کنفرانس (روی موضوع برنامه های زیر کلیک کنید)


 
         
    روز اول    
         
روز برگزاری  نوع برنامه موضوع برنامه ساعت برگزاری  وضعیت برگزاری
         
         
         
۲۴ اسفند افتتاحیه قرآن، سرود، تیزر دانشگاه، گزارش دبیر کنفرانس ۸:۳۰-۹:۳۰ پایان
         
         
۲۴ اسفند سخنران کلیدی
سخنران کلیدی اول: K1
Prof. Oraee
Excitement in the global energy scene: Where do we stand?
۱۰-۱۱ پایان
         
         
۲۴ اسفند سخنران کلیدی
سخنران کلیدی دوم: K2
Prof. Frede Blaabjerg
Power electronics — the key technology for grid integration
۱۱-۱۲ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند کارگاه کارگاه اول: W1 ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند کارگاه کارگاه دوم: W2
دکتر شعبان زاده
ضرورت ارتقاء سطح رؤیت پذیری شبکه های توزیع برق: فرصت ها، چالش ها و جهت گیری های تحقیقاتی آینده
 
۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند ارائه مقالات نشست A
تولید و توسعه انرژی های تجدیدپذیر
۱۶-۱۷:۳۰ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند ارائه مقالات نشست B
سیسات گذاری و مدیریت انرژی های تجدیدپذیر
۱۶-۱۷:۳۰ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند ارائه مقالات نشست C
برنامه ریزی و کنترل منابع تولید پراکنده
۱۶-۱۷۳۰ پایان
         
         
         
۲۴ اسفند میزگرد  میزگرد تخصصی ۱۷:۳۰-۱۹ پایان
         
         
    روز دوم    
         
         
         
۲۵ اسفند ارائه مقالات نشست D
حفاظت و امنیت ریزشبکه ها
۸:۳۰-۱۰ پایان
         
         
۲۵ اسفند ارائه مقالات  نشست E
مبدل های الکترونیک قدر ت و ماشین
۸:۳۰-۱۰ پایان
         
         
۲۵ اسفند ارائه مقالات نشست F
کاربردهای انرژی تجدیدپذیر در مکانیک، معماری و محیط زیست
۸:۳۰-۱۰ پایان
         
         
۲۵ اسفند کارگاه کارگاه سوم: W3
دکتر رحیمیان
۱۰:۳۰-۱۲ پایان
         
         
         
۲۵ اسفند کارگاه کارگاه چهارم: W4
مهندس شوقی
تنظیمات و پیکربندی و تست رله های حفاظتی برای منابع تولیدات پراکنده
 
۱۰:۳۰-۱۲ پایان
         
         
         
۲۵ اسفند کارگاه کارگاه پنجم: W5
Shahriar Farajdadian, Amin Hajizadeh
Multiport DC/DC Converters Topology, Control, and Applications: A Comparative Review and Analysis
۱۴:۳۰-۱۵:۳۰ پایان
         
         
         
۲۵ اسفند کارگاه کارگاه ششم: W6
مهندس مهدی مرزبانی
بازدید و عیب یابی از سامانه های خورشیدی متصل به شبکه
۱۴:۳۰-۱۵:۳۰ پایان
         
         
         
۲۵ اسفند سخنران کلیدی ۱۵:۳۰-۱۶:۳۰ پایان
         
         
         
۲۵ اسفند اختتامیه گزارش عملکرد ۱۶:۳۰-۱۷ پایان
         
         
         فایل های مورد نیاز

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
  
۱ بهمن ۱۴۰۱

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰

۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال نسخه نهایی مقالات:

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت برای ارسال فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ها:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری کارگاه ها:
۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 ۵ اسفند ۱۴۰۱

زمان برگزاری کارگاه ها:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

شبکه اجتماعی

                               
         icredg2023           

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)