ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1راهنمای نگارش مقالات فارسی
2راهنمای نگارش مقالات انگلیسی فرمت نهایی IEEE
3تمپلیت پوستر مقالات انگلیسی
4زمان بندی سخنرانان کلیدی کنفرانس
5زمان بندی کلی برنامه های کنفرانس
6زمان بندی و تالارهای کارگاه های کنفرانس
7زمان بندی و تالارهای ارائه مقالات (سخنرانی) در کنفرانس
8نام مقالات و ایمیل نویسندگان مسئول مقالات مورد توجه جهت نمایه در IEEE
9جدول زمان بندی کنفرانس
10هزینه های ثبت نام در کنفرانس
11فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه آموزشی
12دستورالعمل ارسال مقالات انگلیسی برای نمایه در پایگاه IEEE
13تمپلیت پوستر مقالات فارسی
14تمپلیت پاورپوینت مقالات انگلیسی
15تمپلیت پاورپوینت مقالات فارسی
16اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر در شهر کرمان با استفاده از روشAHP
17بررسي روش هاي رايج بازيافت، رصد فناوري و تغييرات ذخاير فلزات ارزشمند باتري هاي ليتيومي خودروهاي الكتريكي
18Implementation of the Internet of Things Technology in the Smart Power Grid
19Investigating the Optimal Location Determination Index of Charging Stations from the Perspectives of Distribution Companies, Owners of Charging Stations and Owners of Electric Vehicles
20Economic Evaluation of Supplying a Hotel by DGs in the condition of Khuzestan Province Using Sensitivity Analysis
21A Novel Game Theory-based Participation Model of a Microgrid in a Competitive Electricity Market
22Optimal placement of D-STATCOM and PV solar in distribution system using probabilistic load models
23Multi-Objective Optimisation for Simultaneous Optimal Sizing & Placement of DGs and D-STATCOM in Distribution Networks Using Artificial Rabbits Optimization
24بررسي استفاده ازDVR های چندگانه با لینک DC مشترک شامل - SMESHES BESو جايگاه شارژ خودروهاي الكتريكي در ساختار ميكروگريدها
25Decentralized Optimal Power Flow in the Presence of Rapid Load Changes
26مدل مبتني بر برنامه هاي پاسخ تقاضاي تشويقي در بارهاي غيرالاستيك در تصميم گيري بهينه براي نيروگاه مجازي
27برنامه ريزي احتمالي ايستگاه هاي شارژ سريع و توربين هاي بادي در شبكه هاس توزيع و حمل ونقل كوپل شده با هدف بهبود كيفيت توان
28Multi-Objective Optimization of Microgrid in the Presence of Distributed Energy Resources and Demand Response Programs
29بررسي اثرات اتصالات مقاومت بالا در قابليت گذر از ولتاژهاي پايين ژنراتور القايي دوسو تغذيه
30A Fast Fault Detection Method for Protection of HVDC Transmission using Voltage of The PMFCL
31بهره برداري از سيستم فتوولتاييك در حالت متصل به شبكه توسط اينورتر سه سطحي با روش كنترل مداري ولتاژ
32پايدار سازي مبدل بوست با بارهاي توان ثابت با روشFCS-MPC و ساختار زمان بند فازي
33ارائه يك اينورترتكفاز تقويتكننده بهبوديافته براي بهره برداري از منابع توليد پراكنده
34ارائه الگوريتم جديدي براي محاسبه تلفات سوئيچينگ مبدل هاي خازن چند سطحي
35ارائه يك اينورتر چند سطحي جديد براي كاربرد در سيستمهاي فتوولتايي مقاله
36بررسي سيستم كوپل پيل سوختي غشا پليمري دما بالا با سيكل تبريد جذبي
37بررسي نفوذپذيري و ضريب تخلخل فوم فلزي توزيع كننده گازهاي واكنشگر پيل سوختي غشا پليمري بر عملكرد آن
38Effect of light spectrum on the performance of SMFC with microalgae improved cathode
39بررسي تاثير هندسه صفحه جاذب بر عملكرد دودكش خورشيدي
40بررسي تاثيرات حالتهاي مختلف فن به منظور بهبود عملكرد آب شيرين كن خورشيدي پلكاني
41پيشبيني بازدهي تبخيرسازهاي خورشيدي به كمك شبكههاي عصبي
42طراحي آبياري خورشيدي و تحليل آن از ديدگاه اقتصادي و محيط زيستي
43سنجش میزان انرژی خورشیدی در روستاهای شهرستان بردسکنفایل های مورد نیاز

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات :
۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
  
۱ بهمن ۱۴۰۱

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰

۱ اسفند ۱۴۰۱

ارسال نسخه نهایی مقالات:

۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۱۵ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنفرانس:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

آخرین مهلت برای ارسال فرم پیشنهادی برگزاری کارگاه ها:
۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۱۵ بهمن ۱۴۰۱

۱ اسفند ۱۴۰۱

اعلام نتایج داوری کارگاه ها:
۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
 
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

 ۵ اسفند ۱۴۰۱

زمان برگزاری کارگاه ها:
۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
 
۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

شبکه اجتماعی

                               
         icredg2023           

پوستر همایش